Yaumu Shuhada (Martyrs day) in Potiskum

Martyrs day commemoration in Potiskum Yobe state of Nigeria