Sheikh Ibraheem Zakzaky's Visit to Islamic Media Organization

Images of Sheikh Ibraheem Zakzaky's Visit to Islamic Media Organisation with Sheikh Karimian,the Chairman of Islamic Media Organization.